PRIVACY POLICY

privacybeleid – brandax makelaardij b.v.

1. INTRODUCTIE

In deze privacy verklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Brandax Makelaardij B.V.

Bedrijfsgegevens:
Naam: Brandax Makelaardij (vanaf nu: Brandax)
Adres: Markt 10, 4571 BG Axel
Telefoonnummer: 0115 – 56 20 54
KVK: 74300563
Website: www.brandax.nl

De website van Brandax (www.brandax.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Brandax is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS 

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Brandax zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

BRANDAX verzamelt persoonsgegevens via www.brandax.nl op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op de website
 2. Via de Brandax nieuwsbrief

4.1 FORMULIEREN OP DE WEBSITE

De Brandax website is voorzien van een aantal formulieren. In deze formulieren vragen wij u om verschillende persoonsgegevens:

 • Contactformulier,
 • contactformulier waardebepaling,
 • contactformulier woning verkopen,
 • contactformulier woning aankopen,
 • contactformulier woning taxeren,
 • aanmeldformulier zoekservice.

In het contactformulier vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres,
 • een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons een vraag stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die wij verzamelen met het contactformulier gebruiken wij om uw (aan)vraag te beantwoorden. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.

In het contactformulier waardebepaling vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres,
 • uw adres,
 • een bericht.

Middels het contactformulier waardebepaling kunt u vrijblijvend een aanvraag doen voor onze dienst: waardebepaling. De gegevens die wij verzamelen met dit formulier gebruiken wij om uw aanvraag te beantwoorden. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.

In het contactformulier woning verkopen vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres,
 • uw adres,
 • een bericht.

Middels het contactformulier woning verkopen u ons een vraag stellen of een aanvraag doen voor onze dienst: verkoop. De gegevens die wij verzamelen met dit formulier gebruiken wij om uw aanvraag te beantwoorden. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.

In het contactformulier woning aankopen vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres,
 • het adres van de woning,
 • de naam van de verkopende makelaar,
 • een bericht.

Middels het contactformulier woning verkopen u ons een vraag stellen of een aanvraag doen voor onze dienst: aankoop. De gegevens die wij verzamelen met dit formulier gebruiken wij om uw aanvraag te beantwoorden. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.

In het contactformulier woning taxeren vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres,
 • uw adres,
 • een bericht.

Middels het contactformulier woning verkopen u ons een vraag stellen of een aanvraag doen voor onze dienst: taxeren. De gegevens die wij verzamelen met dit formulier gebruiken wij om uw aanvraag te beantwoorden. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.

In het aanmeldformulier zoekservice vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres,
 • keuze voor een woonplaats,
 • keuze voor een woontype,
 • een minimale prijs,
 • een maximale prijs,
 • een bericht (opmerking).

Middels het aanmeldformulier zoekservice kunt u aanmelden voor onze zoekservice. De gegevens die wij verzamelen met dit formulier gebruiken wij om uw aanvraag te beantwoorden. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.

De gegevens die u invoert in de formulieren worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

4.2 DE BRANDAX NIEUWSBRIEF

Op de website kunt u zich aanmelden voor de Brandax nieuwsbrief. De Brandax nieuwsbrief bevat informatie over de diensten van Brandax. We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden door uw e-mailadres in te vullen onder het kopje ‘schrijf u in voor de nieuwsbrief’.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de Brandax nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’ en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Brandax werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Brandax essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Brandax zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.brandax.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS 

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS 

Brandax bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING 

Brandax treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Brandax.
 • Het personeel van Brandax gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Brandax maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).

Brandax registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN 

Heeft u een klacht over de manier waarop Brandax met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.